Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В парка е изградена колумбарийната стена коята разполага с 4000 клетки.

“Бояна парк София“ ЕАД предлага наемането на единични урнови ниши (за 4 стандартни урни с размер 20х30см с включена в цената гранитна плоча) или фамилни урнови колони с три или четири урнови ниши (като всяка една е за 6 стандартни урни с размер 20х30см и с включени в цената гранитни плочи).

Наем на урнова ниша

Наемател на урнова ниша в Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил” може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е сключило договор за наем с Бояна Парк София ЕАД (собственик и оператор на гробищния парк) пред нотариус на място в административната сграда. Срокът на договора не може да бъде по-кратък от 200 (двеста) години. Към Договора за наем всеки наемател подписва Общи условия, както и други формуляри касаещи ползването на урнови ниши – моля, вижте всички документи, свързани с договора за наем.

Урновите ниши са разпределени в различни ценови диапазони в зависимост от разположението им по редове на колумбарийната стена. За информация, моля вижте тук

Контакти

За въпроси можете да се oбърнете към:

Снежина Карликова /връзка с клиенти/
тел. 02 440 07 03
мобилен: +359 885 261 604
e-mаil: : s.karlikova@boyanapark.com

Наем на Урнова Ниша – Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"