Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Условия

Наемател на гробно място в Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил” може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е сключило договор за наем с Бояна Парк София ЕАД (собственик и оператор на гробищния парк) пред нотариус на място в административната сграда. Срокът на договора не може да бъде по-кратък от 200 (двеста) години. Към Договора за наем всеки наемател подписва Общи условия, както и други формуляри касаещи ползването на гробните места – моля, вижте всички документи, свързани с договора за наем.

Видове гробни места

Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил” разполага с 3 500 гробни места,които могат да бъдат използвани за:
– урнов гроб;
– едно погребение (а след изтичане на санитарния минимум от 8 години – за повторно погребение);
– гробница с възможност за две или три погребения (без да е необходимо да се изчаква задължителния 8-годишен санитарен минимум);
– семейна гробница върху две гробни места с изградена бетонна подземна част за 6 погребения и с възможност за изграждане на надземна част.

Гробните места са разпределени в различни ценови диапазони в зависимост от местонахождението им в 12-те парцела на парка. За информация, моля вижте тук
За въпроси можете да се oбърнете към:

Снежина Карликова /връзка с клиенти/
тел. 02 440 07 03
мобилен: +359 885 261 604
e-mаil: s.karlikova@boyanapark.com

Наем Гробно Място – Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"