Skip to content Skip to footer   

  Адрес

  Гр. София 1616, Кв. Бояна
  Ул.”Бояна парк” №4
  +359 2 44 00 703
  info@boyanapark.com

  Транспорт

  автобуси №63 и №64

  Контакти

  Снежина Карликова
  /Връзка с клиенти/
  +359 885 261 604
  s.karlikova@boyanapark.com

  Мария Петрова
  /Изпълнителен директор/
  +359 888 539 040
  m.petrova@boyanapark.com

  „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД не предлага извършване на траурни услуги, извън основната дейност на гробищния парк, поради което предоставя на вниманието на своите клиенти, имената и телефоните на част от действащите погребални агенции на територията на гр. София.

  Контакти – Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"