Адрес

Гр. София 1616
Кв. Бояна
Ул.”Бояна парк” №4
+359 2 44 00 703

Контакти

Снежина Карликова
(връзка с клиенти)
+359 885 261 604
s.karlikova@boyanapark.com

Мария Петрова
(изпълнителен директор)
+359 888 539 040
m.petrova@boyanapark.com

Pet In Peace

Бояна Парк © {{Y}}. Всички права запазени.