Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Всички мероприятия на територията на Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ ще се провеждат спрямо изискванията на Министерство на здравеопазването със заповед РД-01-677/25.11.2020г.

НАЕМ НА УРНОВА НИША
В парка е изградена колумбарийната стена коята разполага с 4000 клетки.“Бояна парк София“ ЕАД предлага наемането на единични урнови ниши ( за 4 стандартни урни с размер 20х30см с включена в цената гранитна плоча) или фамилни урнови колони с три или четири урнови ниши (като всяка една е за 6 стандартни урни с размер 20х30см и с включени в цената гранитни плочи).
Наемател на урнова ниша в Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил” може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е сключило договор за наем с Бояна Парк София ЕАД (собственик и оператор на гробищния парк) пред нотариус на място в административната сграда. Срокът на договора не може да бъде по-кратък от 200 (двеста) години. Към Договора за наем всеки наемател подписва Общи условия, както и други формуляри касаещи ползването на урнови ниши – моля, вижте всички документи, свързани с договора за наем.
Урновите ниши са разпределени в различни ценови диапазони в зависимост от разположението им по редове на колумбарийната стена. За информация, моля вижте тукЗа въпроси можете да се oбърнете към:
Снежина Карликова /връзка с клиенти/
тел. 02 440 07 03
мобилен: +359 885 261 604
e-mаil: : s.karlikova@boyanapark.com