Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

СПИСЪК НА ПОГРЕБАЛНИТЕ И ТРАУРНИ УСЛУГИ ,
ПРЕДЛАГАНИ ОТ “БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРОБИЩЕН ПАРК “СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”

І. НАЕМ НА ГРОБНИ МЕСТА:

Забележка:
– Цената се определя в зависимост от местоположението и изградената налична инфраструктура;
– За наемане на гробно място не е необходимо наличието на смъртен случай;
– За наемане на гробно място не е необходима софийска адресна регистрация;
– Съгласно действащата Наредба № 21 от 21.04.2011г. на Министерство на здравеопазването,
полагането в гробница се извършва в метален контейнер.

1.  ПАРЦЕЛ І:
1.2 Наем на единично гробно място с гробница на две нива от бетон: 9 600 лв.
1.3 Наем на единично гробно място: 9 200 лв.
1.4 Наем на урнов гроб: 4 000/ 5500 лв.

Забележка:

В гробното място има предварително изградена гробница на две нива от бетон. Посочената цена е крайна.

 

2.  ПАРЦЕЛ ІI:
2.2 Наем на единично гробно място: 8 000 лв.
2.3 Наем на единично гробно място: 9 600 лв.
2.4 Наем на единично гробно място: 12 000 лв.
2.5 Наем на урнов гроб: 4 800 лв.

Забележка:

ПРИ НАЕМАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ГРОБНО МЯСТО В ПАРЦЕЛИ № І и ІІ СЕ ДОГОВАРЯТ ИНДИВИДУАЛНИ ОТСТЪПКИ

 

4. ПАРЦЕЛ ІV:
4.1 Наем на единично гробно място /вътрешна част на парцела/: 10 000 лв.
4.2 Наем на двойно гробно място /вътрешна част на парцела/: 18 000 лв.
4.3 Наем на единично гробно място /външна част на парцела/: 16 000 лв.
4.4 Наем на двойно гробно място /външна част на парцела/: 28 000 лв.
4.5 Наем на урнов гроб: 5 000 лв.

 

5. ПАРЦЕЛ V:
5.2 Наем на единично гробно място /вътрешна част на парцела/: 10 000 лв.
5.4 Наем на двойно гробно място /вътрешна част на парцела/: 18 000 лв.
5.5 Наем на единично гробно място /външна част на парцела/: 16 000 лв.
5.6 Наем на двойно гробно място /външна част на парцела/: 28 000 лв.
5.7 Наем на урнов гроб: 5 000/8000 лв.

 

7. ПАРЦЕЛ VII:
7.1 Наем на единично гробно място: 4 800 лв

 

8. ПАРЦЕЛ VIII:
8.1 Наем на единично гробно място: 6 400 лв
8.2 Наем на единично гробно място: 10 000 лв
ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГРОБНИ МЕСТА:

Забележка:
Предлага се възможност за изграждане на гробници върху всички гробни места по визуализация и проект,
чрез които се постига максимално оптимизиране на пространството и се отстранява нуждата от спазване на
санитарния срок за извършване на последващо погребение

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРОБНИЦИ ВЪРХУ ЕДИНИЧНИ ГРОБНИ МЕСТА:
1.1 ЕДИНИЧНИ:
a. Изграждане на единична гробница от бетон: 1 600 лв.
b. Изграждане на единична гробница с облицовка от мрамор: 2 400 лв.
c. Изграждане на единична гробница с облицовка от гранит: 3 300 лв.
1.2 ДВОЙНИ:
a. Изграждане на гробница на две нива от бетон: 3 200 лв.
b. Изграждане на двойна гробница с облицовка от мрамор: 4 800 лв.
c. Изграждане на двойна гробница с облицовка от гранит: 6 600 лв.
1.3 ТРОЙНИ:
a. Изграждане на гробница на три нива от бетон: 4 800 лв.
b. Изграждане на тройна гробница с облицовка от мрамор: 7 200 лв.
c. Изграждане на тройна гробница с облицовка от гранит: 9 600 лв.
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНИ ГРОБНИЦИ
2.1 ДВОЙНИ – в цената е включен наем на две гробни места, с изградена обща гробница в подземната част с 6 отделни камерни помещения, чрез които се постига максимално оптимизиране на пространството и се отстранява нуждата от спазване на санитарния срок за извършване на последващо погребение.  Съществува възможност за изграждане на надземна част, която се заплаща допълнително и съгласува по проект за сметка на наемателя 40 000 лв

Забележка:
– Семейни гробници могат да бъдат изградени и върху по-голямо пространство, съответно в подземната и надземна част, при наемане на повече от две места, като цената се договаря индивидуално.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УРНОВИ НИШИ

Забележка:
– Цената се определя в зависимост от местоположението;
– Броят урни е определен на база стандартна урна с размер 20/30 см

1. Урнова ниша в секция № 68 – за 4 броя урни: 720 лв./ 960 лв.
2. Урнова ниша на І -ви ред – за 4 броя урни: 960 лв.
3. Урнова ниша на ІІ -ри и ІІІ -ти ред – за 4 броя урни: 1 650 лв.
4. Урнова ниша на ІV -ти ред – за 4 броя урни: 1 950 лв.
5. Фамилна урнова колона – включваща 3 урнови ниши за 6 бр, урни всяка поотделно или общо 18 бр. урни: 5 000 лв.
6. Фамилна урнова колона – включваща 4 урнови ниши за 6 бр, урни всяка поотделно или общо за 24 бр. урни: 7 000 лв
ІV. ИЗРАБОТВАНЕ НА УРНОВИ КАСЕТИ

Забележка: Цените се отнасят за размер 60/40 см. за 6 бр. урни и се определят в зависимост от материала:

1. Урнова касета от мрамор: 250 лв.
2. Урнова касета от гранит: 450 лв.
2. Урнова касета от бетон 150/70 за гроб: 650 лв.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 1.  За ползване на гробищния парк се дължи годишна поддръжка за едно гробно място вразмер на минималната работна заплата за страната. Същата включва: целогодишна поддръжка на инфраструктурата на гробищния парк, почистване на алеи и прилежащи площи, сметоизвозване и снегопочистване, осигуряване на денонощна охрана и непрекъснато видеонаблюдение.
 2.  Годишната поддръжка на гробищния парк за една урнова ниша е в размер на 15% от минималната работна заплата.
 3. При желание може да бъде сключен договор за индивидуална поддръжка на гробните места, включваща: заявен брой посещения на гробното място, измиване на паметна плоча и прилежащите й части, палене на свещи поставяне на цветя. Размерът на поддръжката се определя в зависимост от индивидуалните желания на наемателя – в размер от 20.00 лв. до 200.00лв. на месец.
 4. Нотариалните такси по отдаване на съответните гробни места, респективно урнови ниши, са за сметка на наемателя/ползвателя.
VI. ОСНОВНИ ТРАУРНИ УСЛУГИ
1. Полагане в земя: 380.00 лв.
2. Полагане в гробница: 400.00 лв.
3. Полагане на урна в ниша: 50.00 лв.
4. Полагане на урна в гроб /стандартен, урнов/: 100.00 лв.
5, Полагане на урна в гробница: 100.00 лв.
6. Изработване на снимка и надпис върху урнова плоча: 180.00 лв.
7. Урнополагане, надпис и снимка: 230.00 лв.
8. Нова урнова плоча 220.00 лв.
VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ТРАУРНИ УСЛУГИ
1. Съхранение в хладилна камера за 24 часа: 36.00 лв
2. Ползване на прощална зала до 1 час: безплатно
3. Ползване на зала с извършване на граждански ритуал 126.00 лв.
4. Ползване на зала без извършване на граждански ритуал 96.00 лв.
5. Ползване на зала за раздаване до 1 час /20 места/: 32.00 лв.
6. Ползване на зала за раздаване до 1 час /50 места/: 64.00 лв.
7. Ползване на зала за раздаване до 1 час /над 70 места/: 96.00 лв.
VІІI. ПОРЪЧКИ ПО КАТАЛОГ
 1.  Кетъринг;
 2. Цветя, венци, траурни букети;
 3. Различни видове траурни стоки и аксесоари;
 4. Некролози
 5. Каменоделски услуги.
IX. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЦЪРКОВНОТО   НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ “СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”
1. Опело без хор: 250.00 лв
2. Опело с хор: 350.00 лв.
3. Панихида без хор: 50.00 лв
4. Панихида с хор: 150.00 лв.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Посочените цени са с включен ДДС.
 2. При наемане на три и повече гробни места, както и на урнови ниши, се договарят индивидуални отстъпки.
 3. При авансово заплащане на поддръжките, се договарят отделно отстъпки.
 4. За извършване на монтаж на паметници на територията на гробищния парк се дължи такса в размер на 90.00 лв.