Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Независимо от мъката и болката при смъртен случай, семейството и близките се изправят пред плътна смесица от обичаи, традиции, административни изисквания и организационни грижи. С помощта на погребален агент или със собствени сили, преди всичко трябва да се погрижите за документите:

  1. Съобщение за смърт, констатирана от лекар.
  2. Лична карта или паспорт на починалия.
  3. Кръщелно свидетелство