Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, считано от 13.03.2020 г., молим всички наши клиенти да извършват плащания по банковите сметки на дружеството, с цел ограничаване посещенията на място в касата на същото. За допълнителна информация и съдействие на тел.: 0885 261 604, 02/ 440 07 03.

Плащане

БАНКА ДСК

Титуляр: БОЯНА ПАРК СОФИЯ EАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG46 STSA 9300 0016 925 859 /ЛЕВА/
IBAN: BG 94 STSA 9300 0016 925 868 /EURO/