Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"
Контакти
информация: карта:
адрес: транспорт:
Гр. София 1616
Кв. Бояна
Ул.”Бояна парк” №4
+359 2 44 00 703
info@boyanapark.com
автобуси №63 и №64
Снежина Карликова
/Връзка с клиенти/
+359 885 261 604
s.karlikova@boyanapark.com
Мария Петрова
/Изпълнителен директор/
+359 888 539 040
m.petrova@boyanapark.com

„БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД не предлага извършване на траурни услуги, извън основната дейност на гробищния парк, поради което предоставя на вниманието на своите клиенти, имената и телефоните на част от действащите погребални агенции на територията на гр. София

Виж още