Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Всички мероприятия на територията на Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ ще се провеждат спрямо изискванията на Министерство на здравеопазването със заповед от 27.10.2020г.

Контакти
информация: карта:
адрес: транспорт:
Гр. София 1616
Кв. Бояна
Ул.”Бояна парк” №4
+359 2 44 00 703
info@boyanapark.com
автобуси №63 и №64
Снежина Карликова
/Връзка с клиенти/
+359 885 261 604
s.karlikova@boyanapark.com
Мария Петрова
/Изпълнителен директор/
+359 888 539 040
m.petrova@boyanapark.com

„БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД не предлага извършване на траурни услуги, извън основната дейност на гробищния парк, поради което предоставя на вниманието на своите клиенти, имената и телефоните на част от действащите погребални агенции на територията на гр. София

Виж още