Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Уважаеми клиенти, при планираните ремонтни дейности на ул. "Даскал Стоян Попандреев" в района на отбивката за Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил" се осигурява автомобилен достъп до входа на парка. Моля, следвайте указателните табели, разположени в района на ремонтните дейности и насочващи към ул. "Бояна парк"!

Приложените договор и формуляри се подготвят от Бояна Парк София ЕАД и представляват необходимата документация за сключване на сделка за наем на урнова ниша или колона. Сделката за наем се сключва в присъствието на нотариус на място в администрацията на гробищния парк в определени дни и часове от седмицата, според предварително уговорен от страните график.

Договорите за наем на гробно място и на урнов гроб се вписват в Агенция по Вписванията, а договорите за урнова ниша и колона подлежат единствено на нотариална заверка. Нотариалните такси по отдаване на съответните гробни места, респективно урнови ниши, са за сметка на наемателя